W tym dziale znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące brytyjskiego prawa jazdy.


Jeżeli nie jesteś pewien jak wypełnić aplikację o tymczasowe prawo jazdy (D1 form) znajdziesz
tutaj również przykładowo wypełnioną aplikację wraz z objaśnieniami. A więc po kolei.
Jeżeli zdecydowałeś się zdobyć brytyjskie prawo jazdy a nie posiadasz polskiego ani
innego prawa jazdy wydanego w Unii Europejskiej, procedura wygląda następująco:1. Tymczasowe prawo jazdy (Provisional driving licence);

2. Nauka jazdy i egzamin teoretyczny (Theory test & Hazard perception test);

3. Egzamin praktyczny (Practical test)W Wielkiej Brytanii procedura uzyskania prawa jazdy różni się znacznie od tej występującej w Polsce.
Przede wszystkim nie ma tutaj obowiązku uczęszczania na kurs prawa jazdy. W praktyce jednak odbycie
odpowiedniej ilości jazd pod okiem w pełni kwalifikowanego instruktora (Approved Driving Instructor)
najlepiej przygotowuje do zdania egzaminu praktycznego.Tymczasowe prawo jazdy

Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania pełnego prawa jazdy jest uzyskanie tymczasowego prawa jazdy,
które uprawnia jego posiadacza do kierowania samochodem jako uczący się kierowca (w towarzystwie osoby
posiadającej pełne prawo jazdy). Uzyskanie tymczasowego prawa jazdy nie wiąże się z żadnymi egzaminami.
Należy jedynie pobrać z poczty darmową aplikację (D1 form), wypełnić ją i odesłać do DVLA. Aktualny
adres pod który należy wysłać aplikację podany jest na czwartej stronie aplikacji.tutaj znajdziesz przykładowo wypełnioną aplikcję (D1 form) wraz z objaśnieniami.Kiedy posiadasz już tymczasowe prawo jazdy, możesz skontaktować się z nami i rozpocząć naukę jazdy.Egzamin teoretyczny

W dowolnym momencie, posiadając tymczasowe prawo jazdy, możesz zarezerwować termin egzaminu teoretycznego.
Zdanie lub nie egzaminu teoretycznego nie wpływa w żaden sposób na możliwość pobierania nauki jazdy.
Egzamin teoretyczny musisz zdać przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego.

Najprościej zarezerwować termin egzaminu teoretycznego online na stronie Driving Standards Agency.
Link do formularza rezerwacji znajdziesz tutaj. Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części (test z teorii i test
na dostrzeganie niebezpieczeństw). Obydwie części zdaje się za jednym razem w tym samym dniu.
Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdać obydwie części. Niezdanie którejkolwiek części
powoduje konieczność ponownego przystąpienia do całego egzaminu.Egzamin praktyczny

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i uzyskaniu od swojego instruktora potwierdzenia, że twoje umiejętności
są na wystarczającym poziomie, możesz zarezerwować termin egzaminu praktycznego. Link do strony
Driving Standards Agency, na której dokonuje się rezerwacji znajdziesz tutaj